เคล็ดลับสุขภาพ ดูแลหัวใจให้แข็งแรงแม้อายุสูงวัย

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นปัญหาสุขภาพก็เพิ่มตามมาเช่นกัน เนื่องจากสภาพร่างกายที่เริ่มเสื่อมลงตามอายุการใช้งาน ดังนั้นต้องรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอแม้จะมีอายุที่มากขึ้นและโดยเฉพาะกับส่วนที่สำคัญกับร่างกายอย่างหัวใจยิ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นเราจะมาดูเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงแม้อายุสูงวัย


1. ลดพฤติกรรมเสี่ยง
แน่นอนว่าการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนั้นต้องมีการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอาการต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ ยิ่งสุขภาพของหัวใจยิ่งเป็นอะไรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคหัวใจได้เยอะ ดังนั้นควรเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อหัวใจ เช่น การนอน การทำงาน การใช้ชีวิต เป็นต้น


2. ลดความเครียด
ส่วนหนึ่งของหลายต่อหลายโรคร้ายนั่นก็มีสาเหตุมาจากความเครียดส่วนหนึ่ง โรคหัวใจก็เช่นเดียวกันยิ่งคนอายุสูงวัยก็ยิ่งมีความอ่อนไหวง่ายทำให้เกิดความเครียดง่ายและส่งผลเสียต่อสุขภาพของหัวใจ


3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
แน่นอนว่าอาหารที่รับประทานอยู่ทุกวันก็มีผลอย่างมากกับสุขภาพร่างกายของคนเรา โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ต้องการดูแลสุขภาพของหัวใจก็ต้องมีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และทานอาหารให้ครบ 5 หมู่


4. ออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ
การออกกำลังกายเป็นตัวช่วยในการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย แต่การออกกำลังกายในวัยที่อายุเยอะขึ้นไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักแบบหักโหมร่างกายแค่มีกายเดิน หรือขยับร่างกายอยู่เป็นประจำให้หัวใจสูบฉีดเลือดอย่างสม่ำเสมอ


5. เข้าใจปัญหาสุขภาพ
การเข้าใจปัญหาสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงเพราะนอกจากจะช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของสุขภาพร่างกายแล้ว ยังช่วยลดความเครียดจากความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพต่างๆ และยังช่วยให้รู้แนวทางการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอีกด้วย


หลังจากได้รู้เคล็ดลับต่างๆ ในการดูแลสุขภาพของหัวใจของวัยสุงอายุไปแล้ว จะเห็นได้ว่าการเตรียมพร้อมรับมือและเข้าใจในปัญหาสุขภาพร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพหัวใจที่ดีขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้นไปอีกเราขอแนะนำการทำ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพออนไลน์ กับ King Wai Insurance หรือ KWI ประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองทั้งโรคร้ายต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง OPD ภายในใบเดียวไม่ต้องซื้อแยก พร้อมสถานพยาบาลในเครือกว่า 500 แห่งทั่วประเทศแบบไม่ต้องสำรองจ่าย ฟินคุ้ม ฟินครบ จบที่ ฟินชัวรันส์ จาก KWI ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kwilife.com/health

Thai