เหลี่ยมมุม เหลี่ยมความคิด ของคนในกลุ่มเหลี่ยม

โดย คณาอาจารย์จากวิทยาลัยช่างศิลป์ 
ได้มีแนวความคิด : เหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมแทนความคิดของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป ดังนั้นผลงานที่ออกมาจึงเป็นปัจเจกของแต่ละคน เทคนิคที่หลากหลาย
ในนานาทัศนของ 11 ศิลปิน ในนาม “ กลุ่มเหลี่ยม “

นิทาน ผู้หญิง สีไม้ = ภาพประกอบ งานนิทรรศการนี้ หากจินตนาการสำคัญ มากกว่าหรือเท่ากับ ความรู้ และนิทาน คือผลพวงของความจริง ความฝัน เพราะฉะนั้น ภาพประกอบ = นิทาน + ผู้หญิง + สีไม้
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค 2543  ณ ร้านอิ่มอุ่น สาขารัชโยธินและในวันที่ 15 และ 29 ก.ค นี้ มาระบายสีไม้ร่วมกัน วาดโปสการ์ดและชวนกันส่งมิตรภาพกลางอากาศ เพียงแค่หยิบสีไม้มาคนละกำเท่านั้น 
โทร.01- 836-7747, 930- 2337 .

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินจากศิลปินรับเชิญอีก 5 ท่าน คือ อ.สวัสดิ์ ตันติสุข   อ.กมล สุวัฒโฑ    อ.ธงชัย รักปทุม ผศ.วิโชค มุกดามณี และ อ.ศุภชัย สุกขีโชติ ร่วมนำผลงานมาแสดงในครั้งนี้ด้วย
รายได้จากการขายภาพ นำสมทบทุนจัดตั้ง “ กองทุนการศึกษานักเรียนศิลปะดีเด่น “ ของวิทยาลัยช่างศิลป์

“ สิบเหลี่ยม “ ผลงานจากกลุ่มเหลี่ยม ( Square Group ) จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 19 มิถุนายน 2543   เวลา 10.00 – 20.00 น.  ทุกวัน ณ ซิตี้แกลเลอรี่ โรงแรมสยามซิตี้ ถ.ศรีอยุธยา.

 

Thai
tag: