บทความ

Thai

Blog_all

การทำรากฟันเทียมนั้นทำเพื่อใช้ในการทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไปซี่ใดซี่หนึ่ง หรือผู้ที่สูญเสียฟันไปแล้วและไม่ต้องการใส่ฟันปลอม หรือสำหรับผู้ที่มีจุดบกพร่องทางสุขภาพช่องปาก ส่วนประกอบสำคัญๆสำหรับรากเทียมนั้นมีอยู่ 3 ส่วนด้วยกันคือ 1.    รากฟันเทียม ซึ่งจะทำมาจากโลหะไทเทเนียม 2.    เดือยสำหรับรองรับครอบฟัน ใช้ในการยึดติดแน่นของครอบฟันกับรากฟันเทียม 3.    ครอบฟัน ทำออกมามีลักษณะเหมือนฟันแท้ อยู่ด้านนอกสุด ทำให้คนไข้เสมือนกลับมามีฟันแท้อีกครั้ง...
Post date: Thursday, August 7, 2014 - 15:31
โดย คณาอาจารย์จากวิทยาลัยช่างศิลป์  ได้มีแนวความคิด : เหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมแทนความคิดของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป ดังนั้นผลงานที่ออกมาจึงเป็นปัจเจกของแต่ละคน เทคนิคที่หลากหลาย ในนานาทัศนของ 11 ศิลปิน ในนาม “ กลุ่มเหลี่ยม “ นิทาน ผู้หญิง สีไม้ = ภาพประกอบ งานนิทรรศการนี้ หากจินตนาการสำคัญ มากกว่าหรือเท่ากับ ความรู้ และนิทาน คือผลพวงของความจริง ความฝัน เพราะฉะนั้น ภาพประกอบ = นิทาน + ผู้หญิง + สีไม้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค 2543  ณ ร้านอิ่มอุ่น สาขารัชโยธินและในวันที่ 15 และ 29 ก...
Post date: Sunday, April 20, 2014 - 10:15

Pages